/VIDEO/ Kakva su prava osoba sa invaliditetom i njihov položaj u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, naglašava da se ljudska prava podjednako odnose na sve ljude, bez obzira na invaliditet, te da su osobe s invaliditetom subjekti prava, koji treba da, potpuno i učinkovito, sudjeluju u društvu, na jednakoj osnovi s drugima. Među ostalim obavezama, ustanovljenim Konvencijom, države potpisnice su preuzele i obavezu da osiguraju jednak i nediskriminirajući pristup osobama s invaliditetom, ravnopravno s drugim osobama. Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom govorimo o položaju osoba sa invaliditetom u našoj zemlji i ulozi Ombudsmena u zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Emisiju realizujemo u saradnji sa Misijom OSCE- a u BiH.