/VIDEO/ Koliko je važno edukovati mlade o spašavanju osoba ugroženih prirodnim nesrećama?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U četvrtak će na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu u Tuzli biti održana združena pokazna vježba gašenja požara i spašavanja osoba ugroženih požarom ili nekom drugom prirodnom ili drugom nesrećom, a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa i mjeseca zaštite od požara.