(VIDEO) Kreditna zaduženja gradova za razvoj, ili za izbornu kampanju?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Budžeti općina i gradova za ovu godinu u našoj zemlji su uglavnom usvojeni, izuzev pojedinih lokalnih zajednica gdje je na snazi privremeno finansiranje. Budžet Tuzle za 2020. je oko 75 miliona KM i najviše sredstava je predviđeno za komunalnu infrastrukturu. Ekonomisti smatraju kako su lokalni budžeti uglavnom veći u odnosu na prethodne godine zbog izbora koji nas očekuju u oktobru. Tuzla, Gračanica i Srebrenik se u ovoj godini kreditno zadužuju.