/VIDEO/ – Kroz Erasmus+ mladi doprinose ličnom i razvoju zajednice u kojoj...

/VIDEO/ – Kroz Erasmus+ mladi doprinose ličnom i razvoju zajednice u kojoj borave

Objavio: -

U Tuzli je organizovan Info dan o Erasmus plus programu koji nudi grantove i priliku pojedincima da provedu mobilnost ili volontiranje u inostranstvu, te da savladaju strani jezik. Riječ je o programu putem koga mladi ljudi iz BiH odlaze u druge zemlje gdje imaju priliku volontirati i sticati nova znanja.