(VIDEO) Odgovorite odgovorno: Uzima li korupcija u javnim nabavkama sve više maha?!

     

Prema podacima nevladinih organizacija koje već tri godine prate procese javne nabavke u BiH u više od 10.000 posmatranih postupaka, vrijednih 1,8 milijardi eura i dalje su prisutni netransparentnost, diskriminacija učesnika i neekonomičnost, ali i sumnja na kršenje Zakona o javnim nabavkama. Nakon emisije o ovoj temi u Tuzli, o korupciji u javnim nabavkama govorimo u studiju u Zvorniku…