/VIDEO/ Odgovorite odgovorno – Prava osoba sa invaliditetom

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, naglašava da se ljudska prava podjednako odnose na sve ljude, bez obzira na invaliditet, te da su osobe s invaliditetom subjekti prava, koji treba da, potpuno i učinkovito, sudjeluju u društvu, na jednakoj osnovi s drugima.

Među ostalim obavezama, ustanovljenim Konvencijom, države potpisnice su preuzele i obavezu da osiguraju jednak i nediskriminirajući pristup osobama s invaliditetom, ravnopravno s drugim osobama.

Kroz emisiju ”Odgovorite odgovorno” pokušali smo se fokusirati na barem dio problema sa kojim se osoba sa invaliditetom suočavaju, prije svega sa siromaštvom, visokom stopom nezaposlenosti i isključenosti iz društva, prvenstveno na primjerima osoba sa invaliditetom koji imaju stečenu ili urođenu invalidnost.

Ukoliko ste na malim ekranima propustili emisiju od sinoć, možete je pogledati na našem YouTube kanalu. Podsjećamo da RTV Slon svakih 14 dana donosi serijal debatnih emisija ”Odgovorite odgovorno” koje realizuje iz dva studija TV Slon i to u Tuzli i Zvorniku u saradnji sa Radiom Osvit iz Zvornika.