(VIDEO) Pogledajte video: Vlada FBiH pokrenula kampanju #PRIJAVIme #OHRABRIme

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U okviru projekta Vlade Ujedinjenog Kraljevstva „Podrška vladama u Bosni i Hercegovini u strateškoj komunikaciji u pogledu ključnih reformskih mjera u sklopu Reformske agende“, Vlada Federacije BiH kreirala je kampanju #PRIJAVIme #OHRABRIme s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada nacrno.

U sklopu kampanje produciran je kratki video spot s ciljem efikasnijeg upoznavanja javnosti o značaju suzbijanja sive ekonomije i rada nacrno, koji ugrožavaju socijalni i ekonomski standard građana i napredak društva uopšte

Vlada Federacije BiH je već ranije, potpisivanjem dokumenta Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018 godina prepoznala hitnu potrebu pokretanja procesa oporavka i moderniziranja ekonomije s ciljem jačanja održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranja radnih mjesta, povećanja i bolje ciljane raspodjele socijalnih davanja te stvaranja održivog i pravičnog društvenog okruženja.