/VIDEO/ Porodiljsko odsustvo u javnom i privatnom sektoru: Kazna ili privilegija?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Pitanje porodiljskog odsustva i prava žena za vrijeme njegovog trajanja već godinama je u žiži javnosti. I dok su prava porodilja u javnom sektoru izjednačena, većih pomaka na ujednačavanju prava porodilja u privatnom sektoru nije bilo, te ona i dalje zavise od toga u kojem dijelu zemlje i kojoj administrativnoj jedinici porodilja ima prebivalište. O dubokom jazu izmeđi ove dvije kategorije govorimo u prilogu: