(VIDEO) Predstavljen priručnik o postupanju sa osobama koje su lišene slobode

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

S obzirom na složeno uređenje koje ima BiH, ali i različite nivoe vlasti, koji svaki za sebe ima svoje zakone i propise tako je i posupanje policije u zavisnosti od agencije do agnecije, različito. Jedna od situacija u kojima se te različitosti primijete je postupanje sa osobama koje budu lišene slobode. Upravo izjednačavanje propisa dio je obaveze koju naša zemlja mora ispuniti kako bi domaže zakonodavstvo uskladila s evropskim, zbog čega je Priručnik u postupanju sa osobama nakon lišenja slobode samo jedna karika bliže tom usklađenju.