(VIDEO) Selekcija otpada u Tuzli i Užicu, podjela kanti za stanovnike

     

Javno komunalno preduzeće ”Komunalac” Tuzla u ovoj godini zajedno sa partnerima nastavlja provedbu projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” koji finansira Evropska unija. Krajem decembra u okviru projekta, za stanovnike Mjesne zajednice Solina organizovan je Info skup, a domaćinstva će u narednom periodu dobiti kante za selekciju otpada.