(VIDEO) Smanjen broj apelacija zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Žalbe zbog povreda prava na pravično suđenje iz Budžeta kako kantonalnog tako i federalnog na godišnjem nivou odnose na hiljade konvertibilnih maraka. Mada je u posljednje tri godine smanjen broj stranaka koje se Ustavnom sudu BiH žale zbog povrede prava na suđenja u razumnom roku, Vlada FBiH novim prijedlogom zakona donosi rješenje u smislu postupka apelanata, ali iznosa sredstava koji će biti isplaćeni.