(VIDEO) Šta predviđa Zakon o doprinosima?!

Zgrada Vlade FBiH
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ukoliko bude usvojen Zakon o doprinosima stupit će na snagu 1. januara 2020. godine. Najvažnije novine koje donosi odnose se na smanjenje stope doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje i oslobađanje plaćanja poreza na dohodak plata većih od 800 KM. Međutim mjere koje je predložila Vlada FBiH nisu naišle na odobrenje penzionera ni sindikata, dok poslodavci smatraju da je ukidanje dohotka do određenog iznosa dobar potez, ali ne na način kako je to predloženo.