/VIDEO/ U Tuzli promovisana publikacija: Smjernice za promociju i utvrđivanje interesa djeteta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Smjernice za promociju i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta“ naziv je publikacije čija promocija je održana danas u Tuzli. Publikacija je namjenjena profesionalcima, organima i tijelima u čijoj nadležnosti su postupci u kojima se odlučuje o pitanjima koja se tiču djeteta, prije svega tužiocima, sudijama, stručnim saradnicima suda i tužilaštva, advokatima i socijlanim radnicima, ali i policijskim službenicima i studentima humanističkih naka.