(VIDEO) Utjecaj pandemije na djecu sa poremećajima u ponašanju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U cilju zaštite djece i mladih sa poremećajem u ponašanju u vrijeme pandemije Odgojni centar TK u saradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom Katedra za poremećaje u ponašanju pruža preventivne intervencije, kao i tretmanske, terapijske i postterapijske intervencije ovisno od vrste problema.