27.8 C
Tuzla
25.05.2022.

/VIDEO/ Zakon o roditeljima njegovateljima početak pozitivne priče

Krajem prošle godine u Federaciji BiH na snagu je stupio Zakon o roditeljima njegovateljima. Primjena ovog zakona omogućava roditeljima djece sa teškim oblikom invaliditeta da ostvare mjesečnu naknadu u visini neto plate najniže plate u FBiH, te pravo na penzijsko i invalidsko, zdravstveno, kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Od prijedloga do konačnog teksta, zakon je pretrpio brojne izmjene, a ona najvaćnija je da je izbrisana stavka kojom se dob djeteta ograničava na 30 godina, jesr su njihovi invaliditeti trajni i zahtjevaju cjeloživotnu brigu.

Zakon o roditeljima njegovateljima početak pozitivne priče - 17.01.2022.

POSLJEDNJE DODANO