/VIDEO/ Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u budućnosti mora biti prioritet poslodavcima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Sa problemom pronalaska posla suočavaju se sve osobe sa invaliditetom, a ovim problemom posebno su pogođeni ratni vojni invalidi. Naime, prema važećem Pravilniku za zaposlenje ove kategorije stepen invalidnost mora biti 60 % ili više što veliki broj mladih osoba stavlja u diskriminirajući položaj. Kako bi podigli stepen zapošljavanjeaosoba sa invaliditetom i ratnih vojnih invalida na viši nivo, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH provodi javne pozive zapošljavanja, a za ove namjene izdvojena su sredstva od 2 miliona 660 hiljada KM.