27.8 C
Tuzla
25.05.2022.

/VIDEO/ ZDRAVLJE – Šta je anestezija i koji je posao anesteziologa?

Anesteziolozi i reanimatolozi su ljekari koji su se itetkako našli na prvoj liniji odbrane od pandemije Covid 19, a i prije toga na liniji odbrane mnogih drugih bolesti. Pandemija je učinila da anesteziolozi i reanimatolozi budu najtraženiji ljekari, uz dužno poštovanje svih ostalih struka, što je učinilo da svi resusrsi Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla budu usmjereni na borbu protiv pandemije. U skladu sa ovom pričom u decembru je održan i Drugi simpozij anesteziologoa i reanimatologa BiH sa međunarodnim učešćem pod nazivom „ Šta smo naučili tokom Covid 19 pandemije“. O simpoziju, radu i požrtvovanosti anesteziologa i reanimatologa u ovom izdanju emisije govori mr.dr.med.sci. Lejla Mujkić, anesteziolog i reanimatolog Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla.

ZDRAVLJE – Šta je anestezija i koji je posao anesteziologa? - 17.01.2022.

POSLJEDNJE DODANO