Vijeće Apelacionog odjela Suda BiH Petra Tasića osudilo na pet godina zatvora

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo presudu kojom se žalba odbrane optuženog Momira Tasića odbija kao neosnovana, dok se žalba branioca optuženog Petra Tasića djelomično uvažava.

 

Stoga je presuda od 6. septembra 2018. godine preinačena u odnosu na optuženog Petra Tasića u pogledu odluke o kazni, te je optuženi Tasić za krivično djelo zločini protiv čovječnosti osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, dok se u ostalom dijelu prvostepena presuda potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH Momir Tasić i Petar Tasić oglašeni su krivim što su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Sud je optuženog Momira Tasića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina, a optuženog Petra Tasića na kaznu zatvora u trajanju od deset godina. Na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, djelomično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene strane.

 

Istom presudom, Mirko Tasić oslobođen je od optužbe da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Protiv ovih presuda žalbe su blagovremeno izjavili branioci optuženih Momira Tasića i Petra Tasića.

 

Branilac optuženog Momira Tasića žalbu je izjavio zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH usvoji žalbu u cijelosti, ukine prvostepenu presudu, zakaže pretres i ponovo sasluša neke svjedoke.

 

Također, branilac optuženog Petra Tasića, žalbu je izjavio zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu.

 

On je predložio da Apelaciono vijeće Suda BiH uvaži žalbu, te pobijanu presudu preinači u njenom osuđujućem dijelu na način što će optuženog Petra Tasića osloboditi od optužbe ili pak da ukine žalbom pobijanu presudu u osuđujućem dijelu i odredi održavanje pretresa koji će se provesti pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Tužilaštvo BiH je dostavilo odgovore na žalbe branilaca optuženih, s prijedlogom da budu odbijene kao neosnovane, te da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u cijelosti potvrdi prvostepenu presudu u odnosu na optužene Momira Tasića i Petra Tasića.

 

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj 31. januara branioci optuženih su ostali kod pismeno iznijetih žalbenih prigovora i razloga žalbi, a optuženi su se pridružili navodima svojih branilaca. Tužilac je također ostao kod prijedloga iz odgovora na žalbu, saopćeno je iz Suda BiH.

Izvor: RTV Slon/FENA/