Vijeće ministara BiH danas o prihvatanju makrofinansijske pomoći EU

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vijeće ministara BiH bi na vanrednoj sjednici koja je u toku trebalo razmatrati Nacrt zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih tijela Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o ograničenju kretanja i boravka stranaca u BiH.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o prihvatanju makrofinansijske pomoći Evropske unije, Prijedlog odluke o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, kao i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane koronavirusom (COVID – 19).

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o postupanju u procedurama za prijem donacija Bosni i Hercegovini namijenjenih za odgovor i suzbijanje širenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID – 19).

Pred ministrima bi se trebala naći i Informacija o stanju i aktivnostima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, općina Dvor, Republika Hrvatska, koju je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.