Vijeće ministara BiH danas ponovo o ANP-u

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će na današnjoj sjednici u Sarajevu Nacrt godišnjeg nacionalnog programa (ANP) BiH kojeg je pripremila Komisija za NATO integracioni proces BiH.

Taj dokument koji je zatražen iz Sjevernoatlantskog saveza (NATO) već pet puta je skidan s dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH i ujedno je postao kamen spoticanja u procesu formiranje novog saziva Vijeća ministara BiH naklon prošlogodišnjih općih izbora.

Na dnevnom redu su i materijali Ministarstva sigurnosti BiH o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata, a u pitanju je Informacija sa sveobuhvatnim planom mjera i aktivnosti radi rješavanja problema povećanog priliva migranata u BiH.

Također, pred ministrima je i Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH od aprila do septembra, te prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

Među tačkama dnevnog reda iz nadležnosti Ministarstva sigurnosti pred ministrima će se naći i Informacija o bh. državljanima koji su u kampovima u Siriji i Iraku s prijedlogom zaključaka u cilju rješavanja ovog pitanja.

Predloženo je i usvajanje odluke o uspostavi radne grupe za koordiniranje procesa povratka državljana BiH (stranih terorističkih boraca, članova njihovih porodica – žena i djece).

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje dva nacrta sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i BiH u vezi s energetskom efikasnosti u javnim zgradama. Sporazumi su vrijedni 9,5 miliona eura za Federaciju BiH i 10 miliona eura za Republiku Srpsku.

Predloženo je i razmatranje Nacrta sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji projekta autocesta/brza cesta Sarajevo-Beograd-Sarajevo s Izvještajem o obavljenim pregovorima.

Ministri bi svoj stav trebali dati i na Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i BiH u iznosu od 15 miliona eura za rehabilitaciju i modernizaciju Pumpno-akumulacijske hidroelektrane “Čapljina”.

Na dnevnom redu, između ostaloga, je i Nacrt odluke o ratifikaciji Ugovora o grantu (Koridor Vc u RS) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan.

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bi biti razmatrani i Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za kupovinu objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Podgorici te Informacija o radu Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.