Vijeće ministara BiH: Građani se trebaju pridržavati preventivnih mjera – nema mjesta panici

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva civilnih poslova o preduzetim mjerama u Bosni i Hercegovini u vezi sa sprečavanjem pojave i suzbijanjem širenja zarazne bolesti novim koronavirusom (COVID – 19), koja obuhvata period do 5. marta ove godine.

Dodaje se da se u Bosni Hercegovini kontinuirano provode sve mjere usmjerene na rano otkrivanje eventualno sumnjivih slučajeva radi sprečavanja širenja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Na sjednici je rečeno da su dva pacijenta zaražena koronavirusom u  Republici Srpskoj (Banja Luka), a na terenu se prati epidemiološka situacija te nema mjesta panici.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je u stalnoj komunikaciji i koordinira aktivnosti sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnim ministarstvom zdravstva, Odjelom za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH, Ministarstvom sigurnosti, Ministarstvom vanjskih poslova, Službom za poslove sa strancima i Graničnom policijom BiH, te Svjetskom zdravstvenom organizacijom (Ured u BiH).

Još jednom je istaknuto da je neophodno da se stanovništvo pridržava sljedećih preventivnih mjera, i to:

– izbjegavanja bliskog kontakta sa osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju;

– osobe koje dolaze iz područja zahvaćenih novim virusom korona i koje imaju simptome respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) i do 14 dana od povratka, treba da se telefonski jave u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi pravovremenog liječenja i sprečavanja širenja bolesti;

– osobe koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije treba da prilikom kašljanja i kihanja prekrivaju nos i usta jednokratnim maramicama;

– često pranje ruku sapunom i vodom ili vlažnom maramicom na bazi alkohola, te  – izbjegavanje dodirivanja lica neopranim rukama.

Preporučuje se bh. državljanima, kao i stranim državljanima koji imaju stalni ili privremeni boravak u BiH, da ne putuju u zemlje u kojima se pojavio novi koronavirus (COVID – 19).

Informacija daje pregled provođenja zdravstvenog nadzora i preduzetih mjera na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH radi sprečavanja nastanka i suzbijanja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom.

Među mjerama koje nadležna tijela u BiH provode u saradnji sa Graničnom policijom BiH je i ciljani ,,ulazni screening“ za putnike koji dolaze sa područja Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, u smislu da putnici ispunjavaju sanitarni upitnik, te se podaci o ulascima dostavljaju nadležnim zdravstvenim institucijama, a putnicima daju preporuke.