Vijeće ministara BiH produžilo privremeno finansiranje: Na raspolaganju 237 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april – juni 2019. godine, u iznosu 237.500.000 KM.

Finansiranje višegodišnjih projekata, koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena, bit će nastavljeno iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno osigurana namjenskim donacijama.