Vijeće ministara BiH sutra o budžetu i Godišnjem nacionalnom programu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2019. godinu dokument je o kojem bi se sutra, 15. januara, trebalo izjasniti Vijeće ministara BiH na zakazanom nastavku sjednice, a pripremilo ga je Ministarstvo finansija i trezora.

Ukupan budžet institucija BiH utvrdilo je Fiskalno vijeće Globalnim okvirom fiskalne bilanse i politika u iznosu od 966 miliona KM, u okviru kojeg su projicirana sredstva za otplatu vanjskog duga u iznosu od 826 miliona KM.

Prema ranijim izjavama ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande ovo je prvi put da od 2011. godine dođe do povećanja okvira budžeta za oko 16 miliona KM jer je od tada svake godine iznosio 950 miliona KM, prenosi FENA.

Potreba za povećanjem budžeta ukazala se nakon usvajanja izmjena zakona o povećanju plata policajcima i to zahtjeva dodatna izdvajanja na stavkama plata, dok će ostali dio iz povećanja budžeta biti utrošen za vraćanje vanjskog duga.

Pred ministrima bi se i sutra trebao naći Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa kojeg je pripremila Komisija za NATO integracijski proces BiH, a radi se o dokumentu koji je od BiH zatražen na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Sjevernoatlantskog saveza (NATO).

Usvajanje ovog plana u konačnici bi značilo aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP) u NATO-u na šta BiH čeka već godinama i obuhvata odgovore na set pitanja iz oblasti politike, odbrane, resursa i pravnih pitanja.

Ovaj dokument državni ministri trebali su razmatrati i na prvom dijelu sjednice održanom 27. decembra prošle godine, a treba napomenuti da predstavnici iz Republike Srpske i dalje ponavljaju stav o napretku BiH na putu ka članstvu u NATO-u koji se veže za stav Srbije o vojnoj neutralnosti.