Vijeće ministara BiH sutra o stanju u oblasti migracija u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra materijale Ministarstva sigurnosti BiH koji se odnose na stanje u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata.

 

To su: Informacija sa sveobuhvatnim Planom mjera i aktivnosti radi rješavanja problema povećanog priliva migranata u BiH; Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH za juni, juli i august 2019. godine te Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

 

Predviđeno je i razmatranje Nacrta sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici, sa Izvještajem sa pregovora, kao i Materijala Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji se odnose na realizaciju višegodišnjih kapitalnih ulaganja i izgradnju graničnih prijelaza.

 

Trebali bi biti razmatrani i Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, kao i Izvještaj o prihvatu i integraciji bosanskohercegovačkih državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji za 2018. godinu.

 

Predloženim dnevnim redom predviđeno je i razmatranje Informacije o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. juna 2019. godine, kao i Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prvih šest mjeseci ove godine.

 

Između ostalog, trebao bi biti razmatran i  Izvještaj o radu Komisije za NATO integracijski proces BiH za period 1. 12. 2018 – 1. 7. 2019. godine.

Izvor: RTV Slon/FENA