Vijeće ministara BiH utvrdilo tarife i naknade troškova krivičnog postupka

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o tarifi i naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći.

Odlukom se uređuje tarifa po kojoj se obračunavaju troškovi i vrši naknada troškova krivičnog postupka koji pripadaju braniocu kada, na osnovu naloga Ministarstva pravde BiH, u krivičnom postupku pred Sudom BiH i prekograničnim sporovima zastupa osobu koja ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći.

Podsjećamo da je ovim zakonom predviđeno da će službenici Ureda za pružanje besplatne pravne pomoći, koji je u sastavu Ministarstva pravde BiH, pružiti korisnicima sve vidove pravne pomoći propisane ovim zakonom, osim zastupanja u krivičnim postupcima.