Vijeće ministara BiH započelo aktivnosti na jednakopravnosti obrazovanja Roma

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će Informaciju o provođenju Okvirnog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini (2018 – 2022) dostaviti nadležnim entitetskim, odnosno kantonalnim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima, nakon što je usvojena na sjednici Vijeća ministara BiH.

Na ovaj način se nastavljaju započete aktivnosti radi osiguranja pune jednakosti u pravu pristupa obrazovanju romskoj djeci u Bosni i Hercegovini.