Vijeće ministara: Ujednačiti naknade za porodilje u Federaciji BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH je na zadnjoj sjednici usvojilo Deveti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ (Grupa IV: djeca, porodice i migranti) – referentni period januar 2015. – decembar 2017. godine.

U izvještaju se, između ostalog, navodi da postojeća zakonska regulativa nije usaglašena kada su u pitanju naknade za porodilje u Federaciji BiH, kako bi bile istovjetne u svim kantonima u ovom bh. entitetu.

Izvještaj je pripremila interresorna radna grupa koju su sačinjavali imenovani stručni predstavnici nadležnih ministarstava i institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH usvajanjem ovog izvještaja ispunjava obaveze Bosne i Hercegovine kao međunarodnog subjekta koji podnosi izvještaj o primjeni revidirane Evropske socijalne povelje, navodi se u saopćenju Službe za informisanje Vijeća ministara BiH.