5 C
Tuzla
08.12.2023.

Vijeće mladih FBiH: Neprihvatljiva je diskriminacija obrazovnog sektora

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, kao krovno tijelo za mlade na području FBiH, upućuje podršku svim studentskim unijama i nadležnim zakonodavnim organima u nastojanjima za poboljšanje statusa studenata. Naročitu podršku upućujemo studentima Univerziteta u Sarajevu, kao najvećeg univerziteta i Skupštini Kantona Sarajevo koja se ovom tematikom bavi na hitnoj sjednici. Pozivamo i druge studentske unije i organe vlasti u Federaciji BiH da se aktivnije uključe u proces normalizacije odvijanja nastave. Također, smatramo da se populaciji mladih posvetilo nedovoljno pažnje u kontekstu pandemije, te da studenti sa opravdanim razlozima traže određena olakšanja u predstojećoj akademskoj godini. Podsjećamo da se način odvijanja nastave, promjenio bez utvrđivanja da li su za to spremni studenti i učenici sa jedne, te nastavno osoblje sa druge strane.

Stoga, diskriminaciju obrazovnog sektora u odnosu na druge u odlukama i preporukama Kriznog štaba FBiH smatramo neprihvatljivom. Obrazovne institucije su zbog svoje organizacije (kodeksa ponašanja, prostornih kapaciteta) mjesta gdje je moguće u većem obimu provoditi mjere. Pozivamo sve donosioce odluka, da revidiraju donešene akte sa ciljem normalizacije i poboljšanja odvijanja nastavnog procesa u uvijetima pandemije.

Napominjemo da u pojedinim kantonima, još uvijek ne postoje jasni protokoli o postupanju u slučaju zaraze učenika sa COVID19, kao i da su obrazovne institucije veoma oskudno obezbjeđene sa zaštitnim i dezinfekcijskim sredstvima.

Zagovarajmo što kvalitetnije obrazovanje u skladu sa preporukama i mjerama. Mladi ne mogu biti najperspektivnija skupina našeg društva ukoliko ne ulažemo u njihovo obrazovanje na fakultetima i školama, stoji u saopćenju.

Vezane vijesti

TUZLA