Vijeće nacionalnih manjina traži informaciju o sredstvima za zapošljavanje Roma

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojeni su Izvještaj o radu Vijeća za 2019. godinu i Plan rada Vijeća za 2020. godinu.

Također, Vijeće je usvojilo zaključak da se Federalnom zavodu za zapošljavanje uputi dopis u kome se traži informacija da li su sredstva za zapošljavanje Roma, koja su Zavodu dodijeljena od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, raspoređena poslodavcima.

Članovi Vijeća usvojili su i zaključak da se Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputi dopis u kome se traži održavanje sastanka članova Vijeća nacionalnih manjina BiH s ministrom civilnih poslova BiH s ciljem uvođenja posebnog granta za finansiranje nacionalnih manjina, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Izvor: RTV Slon/FENA/