Vilušić: Uloga žena u politici je bitna, ali nije prisutna

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Gradskom vijeću Grada Tuzla u vijećinskim klupama sjedi 31 zastupnik od čega je 11 žena. Dosadašnja iskustva govore kako se svaki izbori ponavljaju tako što muškarci zauzimaju gotovo sve odgovorne funkcije, iako žene čine 52% glasačkog tijela. Porazna je i činjenica da je u na čelu Tuzle samo jednom bila žena i to samo dvije godine.

Ako pogledamo naša domaćinstva, žene su dovedene u situaciju da u siromašnoj zemlji da izvlače situaciju da nemamo prosjaka, da nemamo neškolovanih, gladnih, jer su štedljive i rade više nego treba dok muškarci na vlasti troše državni dinar od svih nas” – istakla je Mira Vilušić, stručna konsultantica HO “Horizonti” Tuzla.

Uloga žena u politici je veoma bitna međutim ona nije prisutna, istakla je Vilušić. Uključivanje žena u sistem odlučivanja, borba za ženska prava, utjecaj tradicije na povlačenje žena sa javne scene, samo su neke od stavki ženskog političkog aktivizma. Iz fodacije CURE iz Sarajeva istakle su kako je zanimljivo da je u malim gradovima jako malo žena podržalo ulične akcije.

“I same one kažu da su dobile od predstavnika svojih političkih partija da se budu sudionice ovakvih uličnih akcija. I evo poslije Gračanice, Tuzla je za pohvalu što je ovako velik broj žena kandidatkinja se pojavio i što će dijeliti svoje promo materijale ali i naše” – kazala je Jadranka Milićević, aktivistkinja fondacije CURE Sarajevo.  

Nakon održane ulične akcije, održana je i panel diskusija, čiji je cilj doprinijeti većoj vidljivosti i jačanju kapaciteta kandidatkinja za aktivno djelovanje na političkoj sceni BiH kao i prava na slobodu žena da odlučuju i učestvuju u lokalnim izborima kroz predstavljanje svojih programa.