Više od 33.700 demobilisanih boraca ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević donio je Odluku da se na osnovu raspoloživih sredstava uveća iznos po mjesecu učešća u Oružanim snagama i sada iznosi 5,00 KM po mjesecu učešća.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno -oslobodilačkog rata na sjednici održanoj u decembru usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, kojim je za te namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM.

Program je rezultat Sporazuma Vlade FBiH i boračkih organizacija te jasnog opredjeljenja Vlade FBiH da neće biti umanjivanja prava i sredstava za boračku populaciju.

Pravo na korištenje sredstava iz Odluke mogli su ostvariti: ratni vojni invalidi 100 posto I grupa, maloljetni dobrovoljci pripadnici OSBiH, demobilizirani branioci i bračni partneri umrlih demobiliziranih branilaca bez obzira na godine starosti, ratni vojni invalidi od 20 posto do 50 posto invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja, roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji nemaju druga mjesečna primanja, dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koji nemaju druga mjesečna primanja te djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez mjesečnih primanja.

Federalno ministarstvo je krajem prethodne godine realiziralo prvi dio Odluke što zapravo znači da je ratnim vojnim invalidima 100 posto I grupe, u toku decembra, na račune uplaćeno po 2.000 KM jednokratno, što je ukupno 1.006.000 KM, i to na osnovu službenih evidencija Federalnog ministarstva.

Također, 77 maloljetnih boraca ispunilo je kriterije navedene u Odluci i njima su osigurana sredstva za sufinansiranje doškolovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, i to u punom iznosu za koji su aplicirali, dakle do iznosa stvarnih troškova čime je realiziran drugi dio Odluke, prenosi FENA.

Jednokratna pomoć svakako nije trajno rješenje, ali smo uspjeli da sredstva koja su godinama prije vraćana u trezor, a pripadaju braniocima, vratimo gdje pripadaju i kroz Javni poziv podijelimo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prioritet u narednom periodu svakako treba biti donošenje zakona za demobilizirane branioce koji bi trajno riješio status najvećeg broja naših demobiliziranih branilaca koji nemaju sistemsko, odnosno zakonsko rješenje po osnovu kojeg bi ostvarivali prava koja im pripadaju – naglasio je ministar Bukvarević.

Do kraja januara Federalno ministarstvo će realizirati i posljednji dio Odluke koji se odnosi na demobilizirane branioce. Naime, 33.758 demobiliziranih branilaca ispunilo je kriterije i oni će ostvariti prava na novčanu jednokratnu pomoć po ovom Javnom pozivu. U skladu sa raspoloživim sredstvima Odlukom federalnog ministra Salke Bukvarevića povećan je iznos jednokratne pomoći na način da će umjesto planiranih 4,50 KM iznos po mjesecu učešća u Oružanim snagama biti 5,00 KM.

Nakon što Federalno ministarstvo donese odgovarajuća rješenja nalozi za isplatu bit će upućeni prema Federalnom ministarstvu finansija, tako da korisnici mogu očekivati sredstva na svojim računima do kraja februara, saopćeno je iz Kabineta ministra Bukvarevića.