Vlada FBiH dala saglasnost za razrješenje člana Upravnog odbora u Zavodu Pazarić

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala saglasnost na Rješenje o razrješenju privremenog člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Marija Nenadića, na lični zahtjev.