Vlada FBiH danas o prestruktuiranju rudnika i izgradnji TE Banovići

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada FBiH povukla je Odluku o restruktuiranju rudnika u Federaciji BiH sa dnevnog reda sjednice Federalnog parlamenta koja je održala jučer i to pitanje ponovo stavila pred ministre. Kako je najavljeno iz Vlade FBiH na današnjem redu naći će se Informacija o aktivnostima na prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i izgradnji TE Banovići, blok 1-350 MW, s Prijedlogom zaključka.