Vlada FBIH danas razmatra ugovore, prava i obaveze između osnivača i kliničkih...

Vlada FBIH danas razmatra ugovore, prava i obaveze između osnivača i kliničkih centara

Autor: -

Vlada Federacije BiH će se na današnjoj sjednici, koja je počela u Sarajevu, razmatrati izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2016. godinu, te informaciju o aktivnostima mjerodavnih tijela Federacije BiH, kantona i kliničkih centara u Federaciji BiH na izradi ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača kliničkih centara, s fokusom na preuzimanje finansijskih obveza spram preuzetih osnivačkih prava.

Vlada bi se trebala izjasniti o prijedlozima 17 odluka o dodjeli nagrada sportistima, sportskim radnicima i klubovima i udruženjima iz Federacije BiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima, u ukupnom iznosu od 181.750 KM.

Pred članovima Federalne vlade je i informacija o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na prekomjernu dužinu trajanja postupka pred redovnim sudovima.

Kako je, između ostalog, navedeno, Ustavni sud BiH donio je veliki broj odluka koje se odnose na prekomjernu dužinu trajanja postupka pred redovnim sudovima, a kojima je utvrđena povreda prava iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te prava na djelotvoran pravni lijek u vezi s pravom na pravično suđenje u razumnom roku.