31 C
Tuzla
18.07.2024.

Vlada FBiH: Inovirati Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom o realizaciji zaključka od 19.10.2017. godine i poduzetim aktivnostima s ciljem izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Vlada je potvrdila opredjeljenje o potrebi izmjena i dopuna ovog zakona čime bi bilo omogućeno da imovina i novčana sredstva oduzeta po osnovu pravosnažnih presuda proisteklih u obavljanju poslova iz nadležnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom budu uplaćivana, odnosno dodjeljivana u humanitarne svrhe i rad Agencije. To bi stvorilo i pretpostavke za efikasniji sistem postupanja sa oduzetom imovinom i očuvanjem njene vrijednosti, te omogućilo Federalnoj agenciji upravljanje trajno oduzetim predmetima iz krivičnih djela i predmetima i imovinskom koristi pribavljenim izvršenjem prekršaja, a koji su trajno oduzeti u sudskim postupcima.

Federalna agencija je zadužena da, u skladu s nadležnostima, formira radnu grupu za izradu izmjena i dopuna, te da Vladi dostavi Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Vezane vijesti

TUZLA