1 C
Tuzla
06.12.2022.

Vlada FBiH: Kolektivno pregovaranje za djelatnost rudarstva u FBiH

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kolektivnom pregovaranju za područje djelatnosti rudarstva u FBiH.

Vlada je zadužila Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, zajedno sa Upravom Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, u roku od tri dana od donošenja zaključka formira tim kojim će predsjedavati predstavnik EPBiH. U tim će biti uključeni predstavnici uprava rudnika iz sastava koncerna Elektroprivrede, Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Uprava EPBiH zadužena je i da otpočine i vodi konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata s ciljem priprema pregovora za zaključenje kolektivnog ugovora.

Ova uprava je zadužena da usuglašen i parafiran tekst kolektivnog ugovora dostavi Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na dalje postupanje.

 

POSLJEDNJE DODANO