Vlada FBiH: Na dnevnom redu i Prijedlog uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati Prijedlog uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Prijedlog uredbe propisuje prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Na dnevnom redu su i Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, te Strategija upravljanja dugom za period 2019. – 2021. godina.

Bit će razmatran izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2018. i Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2019. godinu, a Vlada će se izjasniti i o izvještaju o realizaciji Plana poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2018. godinu.

Na inicijativu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, na današnjoj sjednici će bti razmatrana informacija o potrebi izrade Akcijskog plana za razvoj malog i srednjeg poduzetništva Federaciji BiH  za period 2019. – 2020. godina. Ovaj dokument je neophodan kao osnova za izradu programa poticaja, planskih dokumenata za realizaciju IPA programiranja i ostalih planskih dokumenata.