10 C
Tuzla
27.09.2023.

Vlada FBiH o provođenju akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja

Vlada FBiH je, u skladu sa svojim nadležnostima, a u vezi s aktom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH od 6.12.2021. godine, razmotrila Prijedlog izvještaja o provođenju Okvirnog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini za 2019. i 2020. godinu.

Vlada, u načelu, daje pozitivno mišljenje na ovaj prijedlog. Ipak, budući da sva kantonalna ministarstva nadležna za obrazovanje u Federaciji BiH nisu dostavila podatke koji su trebali biti sadržani u Izvještaju, može se konstatirati da podaci koji se odnose na Federaciju BiH nisu kompletni te da se nije moguće očitovati o njima.

Kako je Okvirnim akcionim planom o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u BiH šest kantonalnih ministarstava obrazovanja, na čijem području su nastanjeni Romi u FBiH, zaduženo da, u saradnji s lokalnim zajednicama i romskim udruženjima na njihovom području, pristupe pripremi i usvajanju vlastitih akcionih planova o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja, Federalna vlada smatra da je važno da ovaj proces bude okončan i da sva kantonalna ministarstva realiziraju aktivnost za koju su zadužena.

RTV Slon/FENA

Vezane vijesti

POSLJEDNJE DODANO