Vlada FBiH o usklađivanju zakonodavstva Federacije sa pravnom stečevinom EU

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna vlada je prihvatila informaciju Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije o usklađivanju zakonodavstva FBiH s pravnom stečevinom Evropske unije u periodu od 2009. – 2019. godina. Ovaj ured je zadužen da na sjednici Vlade FBiH organizira održavanje prezentacije o važnosti TAIEX instrumenta, od strane nacionalnog TAIEX koordinatora Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH.
TAIEX je instrument Evropske komisije za tehničku potporu i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama, te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva EU i njegovog provođenja u domaći pravni sistem. Njegova uloga je posredovanje između stručnjaka i korisnika putem seminara, radionica i studijskih posjeta.