Vlada FBiH: Obavijest za bh. studente koji studiraju u inostranstvu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Upravni odbor Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH obaviještava sve studente koji su situaciju sa koronavirusom dočekali u inostranstvu, u sklopu studentske razmjene, i ne mogu se vratiti u Bosnu i Hercegovinu, da se jave na email [email protected]
Prijava treba da sadrži ime i prezime studenta, naziv matičnog univerziteta, kao i univerziteta u kome se obavlja studentska razmjena, program mobilnosti i predviđeno vrijeme trajanja mobilnosti.
Nakon što prikupi sve prijave studenata Fondacija će, u skladu sa financijskim mogućnostima, donijeti odluku za financijsku pomoć našim studentima.