Vlada FBiH: Pola miliona KM za TTU Energetik Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Federacije BiH je za dva privredna društva dala prethodne saglasnosti o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu. Saglasnost je data za kompaniju Kismet d.o.o. Doboj Istok za kredit od 450.273 KM i Tvornicu transportnih uređaja Energetik d.o.o., u iznosu od 500.000 KM.