Vlada FBiH: Prihvaćena informacija o prelasku Zavoda PIO na trezorsko poslovanje

     

Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva finansija o prelasku Federalnoga zavoda PIO na poslovanje preko Jedinstvenoga računa trezora, Vlada FBiH danas je zadužila Finansijsko-informatičku agenciju da ovom ministarstvu i Federalnom zavodu PIO osigura informatičku potporu u ovom procesu. Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod PIO dužni su staviti na raspolaganje sve potrebne kapacitete kako bi ova aktivnost bila okončana do isplate prve penzije s Jedinstvenog računa trezora. Nakon što je Federalni zavod PIO od 1. januara 2020. godine prešao na poslovanje putem javnog računa trezora FBiH, kao dio procesa, 31. decembra 2019. ugašeni su dosadašnji depozitni računi Zavoda, a sve uplate doprinosa i drugih prihoda se, s početkom 2020. godine, uplaćuju na ovaj račun. Isplatu penzija za decembar 2019. obavio je Zavod, budući da je riječ o rashodu iz protekle godine, dok je prva isplata penzija s Jedinstvenoga računa, koja se odnosi na januar 2020. godine, predviđena u prvim danima februara 2020. Federalni zavod PIO je u svom dosadašenjem poslovanju koristio aplikaciju za obračun penzija, koju je razvijao kroz duži niz godina, te ona sada u potpunosti ispunjava svoju namjenu.