Vlada FBiH prihvatila zaduženje kod MMF-a i EBRD-a

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada FBiH danas je prihvatila zaduženje Federacije BiH u okviru instrumenta za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu do 163.098.000 specijalnih prava vučenja (ekvivalentno iznosu od 399.980.882,81 KM), što iznosi 61,5 posto od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu, odnosno 265.200.000 SDR (ekvivalentno iznosu od 650.375.417,74 KM). Sredstva će biti korištena za finansiranje povećanih potreba u zdravstvu uzrokovanih pandemijom COVID-19 i za finansiranje mjera ekonomske stabilizacije. Rok za otplatu ovog zajma je pet godina, s uključenim trogodišnjim grace razdobljem.

Vlada je, također, prihvatila i zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu do 19.859.900 eura, što je 60 posto od ukupno 33.100.000 eura odobrenih Bosni i Hercegovini. Ovaj zajam namijenjen je finansiranju za COVID-19 za BiH. Cilj hitne financijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javno-zdravstvene pripravnosti. Rok otplate zajma je 32 godine, sa sedmogodišnjim grace razdobljem.