Vlada FBiH: Produženje ugovora zaposlenicima rudnika

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i dala saglasnost za prijem (produženje ugovora o radu) zaposlenika na period do 120 dana za rudnike koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Riječ je o zaposlenicima u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 111 zaposlenika u ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj (66 u Pogonu jama Haljinići, 33 u PK Vrtlište, osam u Separaciji i četiri zaposlenika u održavanju) i 87 u ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla (28 u PK Dubrave, 29 u PK Šikulje i 30 zaposlenika u Jami Mramor).

Produženje ugovora odnosi se i na 37 zaposlenika u ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik (27 u PK Višća i deset zaposlenika u jami Đurđevik), te 52 zaposlenika u ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica (41 u jami Raspotočje, jedan u Staroj jami, kao i prijem deset novih zaposlenika na određeno vrijeme u ove dvije jame).