Vlada FBiH traži zamjenika direktora FIA-e, među uslovima “visok ugled i moralne osobine”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je raspisala javni konkurs za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (FIA).

Zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (FIA) imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija i on za svoj rad odgovara Upravnom odboru FIA-e. Kako je navedeno u oglasu, zamjenik direktora bit će imenovan na periodu od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

U javnom oglasu od kandidata se traži pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na finansijskim, informatičkim ili srodnim poslova, da je na tim poslovima stekao visok ugled stručnjaka te visoke moralne osobine za obavljanje povjerene funkcije.

Vlada FBiH navodi i da kandidat ne smije imati privatni finansijski interes u FIA-i te da ne smije biti stariji od 65 godina od dana imenovanja. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana.