Vlada FBiH trebala konsultovali lokalnu zajednicu u vezi smještaja migranata, u ponedjeljak vanredna sjednica GV Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Za ponedjeljak je zakazana vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj bi vijećnici trebali usvojiti prijedlog odgovora na odluku Vlade FBiH, da se kasarna u Ljubačama dodijeli Ministarstvu sigurnosti BiH za smještaj migranata.
Kao obrazloženje za vanrednu sjednicu gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović istakao je sljedeće:
” Iz medija smo obaviješteni da je Vlada FBiH dodijelila Vijeću ministara BiH dvije nove lokacije za smještaj migranata a da je jedna od njih napuštena kasarna u Ljubačama koja se nalazi između dva grada, Tuzle i Živinica.” kako je navedeno u obrazloženju: “Vlada FBiH bila je dužna u skladu sa članom 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi da prije donošenja odluka, koji se direktno tiču građana u obje lokalne zajednice ( Gradu Tuzli i Gradu Živinice) konsultovati lokalne vlasti, a Vlada FBiH je takvu obavezu izbjegla. Smatramo da je donošenjem ove odluke došlo do uznemiravanja lokalnog stanovništva, kako u Tuzli, tako i u Živinicama, koji su mi se obračali u toku današnjeg dana i tražili od gradskih vlasti preduzimanja adekvatnih mjera.
Zbog toga je neophodno, a uvažavajući i obavezu poštivanja ljudskih prava migranata, obezbijediti lokaciju koja ni na koji način neće ugroziti prava lokalnog stanovništva obezbijediti potrebe ljudi, koji su u stanju saocijalne potrebe, odnosno obezbijediti adekvatan boravak i zaštitu.”

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović naveo je da migrantske centra, prema njegovom mišnjenju treba graditi na mjestima gdje nema lokalnog stanovništva, a na način da se zadovolje sve potrebe migranata u skladu sa Deklaracijom UN-a o ljudskim pravima, dodao je Imamović.