Vlada FBiH: Usvojena Informacija o tehničkoj finalizaciji odgovora na upitnik EK

Vlada FBiH: Usvojena Informacija o tehničkoj finalizaciji odgovora na upitnik EK

Objavio: -
Foto: Ilustracija

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora na Upitnik Europske komisije, te dala saglasnost na “Odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik Europske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji”.

Ured Vlade FBiH za Europske integracije će ove zaključke dostaviti federalnim organima i institucijama radi informiranja, kao i Komisiji za Europske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH. Zaključak će, radi daljeg postupanja, biti dostavljen i Direkciji za Europske integracije BiH.

Nakon što je 9.12.2017. godine Upitnik uručen BiH, Federacija BiH je, odmah po primanju prevoda pitanja, krenula u izradu odgovora. Organi uprave FBiH su se pridržavali zadatih rokova i do do 31.1.2017. godine Direkciji za europske integracije (ISEI) dostavili odgovore na pitanja iz Upitnika EK, nakon čega je počela faza rada radnih grupa za europske integracije.

Radne grupe su aktivno radile na tehničkoj finalizaciji odgovora. Usaglašene odgovore predsjedavajući radnih grupa su, uz saglasnost oba svoja zamjenika, u materijalnoj i elektronskoj formi dostavljali Komisiji za europske integracije (KEI), koja ih je, potom, upućivala koordinatorima procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini na potvrđivanje. Sporne odgovore su predsjedavajući, uz suglasnost oba zamjenika, također upućivali KEI-i. Zahtjev za njihovo usaglašavanje je sadržavao i prijedloge mogućih modela. Komisija je riješila jedan broj spornih pitanja, a ona za koja nije uspjela postići konsenzus, dostavljala Kolegiju za europske integracije. Kolegij je, na sjednici održanoj u Sarajevu 20. decembra 2017. godine, postigao dogovor za sva sporna pitanja.

Na pripremi odgovora BiH na pitanja iz Upitnika Europske komisije je u 35 radnih grupa radilo 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti u BiH. Pored toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova KEI-e, te 20 članova Kolegija za Europske integracije.

Pripremljeno je ukupno 20.037 stranica odgovora (12.082 stranica odgovora i 7.955 stranica priloga). Dostavljen je i 1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referiše u odgovorima. Prevod svih odgovora BiH i pratećih priloga na engleski jezik je završen 15.1.2018. godine, osim odgovora iz Poglavlja 22, čije je prevođenje završeno 2.2.2018. godine.

Odgovori BiH na sva pitanja, te prateći prilozi i akti za sva poglavlja na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, usuglašeni su u okviru sistema koordinacije.