25 C
Tuzla
04.07.2022.

Vlada FBiH usvojila trogodišnji Nacrt programa javnih investicija FBiH

Vlada Federacije BiH je u četvrtak na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila Nacrt programa javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Inače, Vlada Nacrt ovog dokumenta usvaja do 30. juna, a Program javnih investicija Federacije BiH donosi do 15. novembra.

Ovaj trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s pokazateljima o ukupno potrebnim i utrošenim, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz proračuna, kredita, granta i drugih izvora, izvijestili su iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Program obuhvaća projekte za čije financiranje su, djelomično ili u potpunosti, osigurana sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u toku (projekti u provedbi), zatim prioritetne projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u trenutku izrade Programa javnih investicija (kandidirani projekti), te one za čije je finansiranje pokrenut proces osiguranja sredstava (odobreni projekti).

PJI služi Vladi FBiH kao osnova za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, s dugoročnim ciljem njegovog povezivanja s procesom strateškog i proračunskog planiranja. Projekti uključeni u PJI stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru nadležnosti Vlade planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog proračuna te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju.

Ukupna vrijednost 72 projekta uključena u PJI u trogodišnjem razdoblju je 17.638,09 miliona maraka. Od toga se 10.034,83 miliona maraka odnosi na deset kandidiranih, 6.730,99 miliona maraka na 58 projekta čija je implementacija u toku, te 872,28 miliona maraka na četiri odobrena projekta

POSLJEDNJE DODANO