Vlada FBiH utvrdila odgovore na dodatna pitanja Upitnika EK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalna vlada utvrdila je odgovore na dodatna pitanja Upitnika Evropske komisije i informaciju o njihovim pripremama i finalizaciji.

Ured Vlade FBiH za evropske integracije će o ovim zaključcima obavijestiti Direkciju Vijeća ministara BiH za evropske integracije.

Odgovori na dodatna pitanja su pripremani u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH i Smjernicama za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na Upitnik EK, koje je donijela Komisija za evropske integracije.

Svih 35 radnih grupa za evropske integracije su dostavile Sekretarijatu ove komisije sve tehnički finalizirane odgovore i sva sporna pitanja. Za sve tehnički finalizirane odgovore je provedena procedura potvrđivanja u tijelima predviđenim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.