Vlada FBiH za kantone osigurala osam miliona KM

     

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, donijela dvije odluke o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija  s pozicije ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine”.

Prvom odlukom utvrđena je raspodjela 1.625.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetima, te finansiranje projekata od značaja za razvoj kantona, a drugom raspodjela 3.325.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

Utvrđena je i raspodjela sredstava kantonima, gradovima i općinama u iznosu od 3.000.000 KM s ciljem poticanja razvoja biljne proizvodnje, na što je Vlada FBiH obavezana Zaključkom Parlamenta FBiH od 17.7.2019. godine.